גבות בשיטת השערה

לקוחה שהגיע ללא גבות כלל ויצאה עם גבות טבעיות ומסודרות